duminică, 27 martie 2011

ASOCIATIA RO-BONSAI

de cand am luat contact cu forumurile de profil bonsai in Romania, tot se pune problema sa se formeze o asociatie a pasionatilor de bonsai ....... Aceasta asociatie s-a format.....
In curand vom avea si hotararea tiparita a instantei. Asociatia se cheama "Asociatia RO-BONSAI". Datorita faptului ca satul fiind de certuri si discutii fara rezultate (de 3 ani stiu numai eu discutiile despre constituirea unei asemenea asociatii....), am cooptat dintre romanii ce si-au petrecut mai bine de 10-15 ani in Japonia, avand onoarea de a constitui alaturi de acestia asociatia cu pricina. Surpriza mea, recunosc, nu mica a fost, cand acestia, cu deosebit de multa buna-vointa si dorinta de a concretiza un astfel de deziderat, au pus efectiv suflet si mult mai mult de atat.... Astfel, impreuna cu sase pasionati de arta japoneza, inclusiv bonsai, fara a fi probleme la constituirea patrimoniului sau fara a-si aminti cineva ca are datorii cand a fost vorba a depune sumele necesare constituirii asociatiei, s-a format Asociatia RO-BONSAI, care are ca site oficial ro-bonsai.ro...
Asociatia RO-BONSAI, deocamdata singura de profil din Romania, isi propune:

1) Sustinerea si promovarea artei bonsai si a artelor conexe si anexe acesteia;
2) Crearea cat mai multor oportunitati de comunicare si schimburi interculturale intre persoanele interesate, asociatiile de profil internationale si nationale;
3) Initierea, promovarii si desfasurarii unor activitati privind strangerea de fonduri pentru sprijinirea programelor de dezvoltare si promovare a celor prevazute la pct.1);
4) Organizarea pe cont propriu sau in colaborare cu alte organizatii similare sau institutii din tara ori din strainatate de excursii, seminarii, cursuri, simpozioane, contacte cu amatori, pasionati, profesionisti, oameni de afaceri din tara sau din afara acesteia, ateliere de lucru, expozitii, targuri, alte activitati promotionale si licitatii care se refera la obiectul de activitate al Asociatiei;
5) Sustinerea de manifestari periodice sau spontane, privind expunerea, clarificarea, explicarea si promovarea intr-un mod corect a artei bonsai si a artelor conexe si anexe acesteia;
6) Facilitarea informatiei privind arta bonsai, distribuirea informatiei si a modurilor de instruire in forma scrisa sau in orice alt mod, atat intre membrii Asociatiei cat si intre acestia si alte asociatii de profil, internationale sau nationale;
7) Facilitarea, mijlocirea sau initierea pentru membrii Asociatiei a contactului cu personalitati nationale sau internationale in domeniu;
8) Acordarea de servicii, sprijin, consultanta sau asistenta pentru membrii asociatiei, privind instruirea lor si dezvoltarea cunostintelor ce le detin, in scopul indeplinirii obiectivelor Asociatiei;
9) Formarea, dezvoltarea si sustinerea de puncte de cultura de bonsai si accesorii ale acestora in Romania;
10) Implementarea in Romania a tehnicilor, sistemelor si modurilor de cultura bonsai si accesorii ale acestora;
11) Efectuarea si sustinerea de cursuri de initiere, formare si ingrijire bonsai in Romania;
12) Avizarea personalului specializat in arta bonsai, precum si a punctelor de cultura bonsai pe teritoriul Romaniei;
13) Introducerea, sustinerea si dezvoltarea in Romania a standardelor internationale de apreciere si cultura a bonsailor;
14) Promovarea relatiilor dintre membrii Asociatiei si membrii altor asociatii de profil;
15) Sprijinirea formarii si dezvoltarii unei piete constante de bonsai in Romania;
16) Facilitarea eventualelor exporturi sau importuri ce s-ar ocaziona de membrii Asociatiei;
17) incurajarea Si contributia la dezvoltarea Si consolidarea relatiilor comerciale Si economice, in general a relatiilor de afaceri, a legaturilor sociale, culturale Si religioase, promovarea valorilor umane Si filantropice intre tarile producatoare de bonsai, tarile consumatoare de bonsai si de accesorii bonsai Si Romania, promovarea investitiilor Si a schimburilor comerciale dintre respectivele tari in acest sens;
18) Protejarea Si afirmarea intereselor profesionale, economice, individuale Si morale ale membrilor Asociatiei, precum Si cultivarea spiritului de intrajutorare, de colaborare, Si de sprijin reciproc in realizarea obiectivelor asociatiei, pe care aceStia le intreprind in Romania Si in afara acesteia ;
19) Facilitarea comunicarii ?ntre factorii competenti din sectorul de afaceri, de stat sau civil in scopul indeplinirii Si dezvoltarii obiectivelor Asociatiei ;
20) Afilierea la asociatiile si organismele internationale de profil;
21) Contributia la dezvoltarea economica a Romaniei ;
22) Organizarea de manifestari precum: conferinte de presa, conferinte, cursuri practice, expozitii, targuri, sesiuni stiintifice, seminarii informative, caravane, intalniri internationale, fondarea de biblioteci, a unei baze de date, editarea de tiparituri, finalizarea de eventuale contracte intre asociatiile de profil, organismele Si organizatiile nationale si internationale ;
23) Dezvoltarea relatiilor de colaborare cu alte persoane fizice sau juridice, cu autoritatile, guvernele Si demnitari ai altor tari, cu organismele administratiei publice, cu alte aSezaminte, camerele de comert, industrie, agricultura Si marina Si cu fundatii Si organisme nationale sau cu alte asociatii, federatii, corporatii, institute etc.
24). infiintarea Si asocierea la persoane juridice profitabile. Dividendele de la persoanele juridice, daca nu sunt reinvestite in aceleaSi persoane juridice, vor fi folosite obligatoriu pentru atingerea obiectivului Asociatiei ;
25). Asocierea ca membru in alte asociatii, organisme, fundatii, corporatii, confederatii, institute Si ?n orice alte tipuri de activitati pentru promovarea scopurilor Asociatiei ;
26) Participarea in comisii, consilii, conferinte, expozitii, la manifestari nationale Si internationale legate de interesele Si activitatiile Asociatiei ;
27). Aderarea la organizatii europene, nationale sau internationale ;
28). Intermedierea sau arbitrarea pentru solutionarea litigiilor prin tranzactii sau intelegeri reciproce extrajudiciare, in urma solicitarii partilor beligerante, membrii ai Asociatiei ;
29). Intermedierea pentru semnarea de acorduri comerciale de catre membrii Asociatiei, initiativa Si sustinerea in infiintarea zonelor libere sau industriale, a centrelor comerciale, a expozitiilor permanente etc.
30). Elaborarea Si predarea catre organele abilitate a studiilor, proiectelor de legi, hotararilor Si propunerilor ce respecta cadrul general al obiectivelor Asociatiei, dar Si enuntarea problemelor concrete in ceea ce priveSte protectia, imbunatatirea, dar Si promovarea intereselor legale ale membrilor acesteia ;
31). Dialog Si colaborare cu Administratia Publica a Romaniei sau a altor state pentru elaborarea Si confruntarea cu problemele referitoare la activitatile economice, comerciale, industriale ale membrilor Asociatiei in Romania Si in alte tari, atat timp cat acestea vizeaza indeplinirea obiectivelor Asociatiei ;
32). Elaborarea si promovarea de studii si proiecte de arhitectura peisagistica, gradini publice si private, parcuri de agrement, parcuri geologice;
33). Realizarea de proiecte si parteneriate cu organismele statale si internationale pentru realizarea de studii si proiecte cu scop de protectie si reabilitare a mediului;
34). Reciclarea deseurilor in vederea ecologizarii solului si utilizarea acestora in vederea stabilirii de culturi de bonsai, arbustio sau pomi ornamentali
35). Realizarea de programe educative privind mediul si protectia acestuia, inclusiv implementarea in gradinite, scoli, licee, facultati;
Activitati de protectie si extindere a zonelor verzi. Infiintarea de culturi de bonsai, arbusti, arbusti de gradina si arbusti ornamentali, ingrijirea si tunderea acestora;
36). Activitati de formare si consiliere pentru dezvoltarea si implementarea de proiecte nationale si internationale;
37). Organizarea de evenimente(conferinte, simpozioane, seminarii, mese rotunde, expozitii, targuri, spectacole, teledon, caravane, concursuri, etc) in scopul constientizarii si combaterii saraciei , discriminarii de orice fel, si excluziunii sociale, precum si in scop caritabil
38). Intarirea capacitatii organizatiilor neguvernamentale din Romania de a actiona ca furnizor de servicii sociale prin implementarea culturii bonsailor ca metoda alternativa de terapie;
39). Promovarea parteneriatelor concrete intre ONG, autoritati publice locale, institutiile statului, organizatii sindicale si profesionale, biserica, sectorul profit si comunitate;
40). Informarea si constientizarea cetatenilor romani asupra principiilor si mijloacelor specifice de combatere a saraciei, de promovare a libertatii si drepturilor omului;
41). Asocierea si afilierea la organizatii internationale de profil si reprezentarea acestora in Romania si/sau in strainatate
42). Facilitarea accesului membrilor asociatiei la modalitatile de finantare locale, regionale, nationale si europene/internationale si la alte oportunitati de intarire a capacitatii organizatiilor de a actiona eficient;
43). Dezvoltarea Si promovarea activitatilor integrate, prin informarea, consilierea, formarea, planificarea unei afaceri Si asistenta ?n vederea initierii unei afaceri, pentru dezvoltarea Si sustinerea ?ntreprinderilor, organizatiilor Si cooperativelor sociale nou create;
44). Crearea si/sau amenajarea unor arii protejate, rezervatii si parcuri naturale
45). Amenajarea unor spatii si locatii ca "muzee in aer liber" si/sau muzee tematice
46). Atragerea de fonduri si finantari, donatii, sponsorizari in vederea realizarii obiectivelor propuse.
47). Actionarea prin orice mijloc legal pentru materializarea obiectivelor Asociatiei

de asemenea, membrii Asociatiei sunt:
A. Membrii fondatori,
B. Membrii ordinari,
C. Membrii simpli,
D. Membrii onorifici.

A. Membrii fondatori sunt persoanele care au participat direct la crearea prezentei asociatii.

B. Membrii ordinari pot sa fie:
1. Persoanele fizice sau persoane fizice actionari/asociati la o persoana juridica.
2. Persoane fizice care detin pozitii de Administrator, de delegat prin procura, Presedinte, Vicepresedinte, la persoane juridice.
3. Persoane juridice.

C. Membrii simpli pot fi:
1. Persoane juridice sau fizice care desfasoara activitatile prevazute in art.1, activitati conexe, anexe sau apropiate avand ca obiectiv sa intreprinda activitati in acest sens in Romania.
2. Persoane juridice sau fizice care prin activitatea lor pot ajuta la indeplinirea obiectivelor Asociatiei.
3. Asociatii sau organizatii cu obiective asemanatoare scopului Asociatiei.
4. Persoane juridice ale unei terte tari, care au interes sau au ca obiectiv si dezvolte afaceri in Romania.
5. Uniuni, asociatii, fundatii, organizatii, federatii, confederatii, camere si alte persoane juridice non-profit care isi propun sa coopereze si/sau sa se asocieze la realizarea obiectivelor asociatiei.
6. Persoane fizice angajate la persoane juridice romanesti sau la alte persoane juridice care opereaza in Romania.

D. Membrii onorifici pot sa fie:
1. Persoane fizice care au contribuit sau contribuie considerabil la realizarea scopurilor Asociatiei si au adus o contributie apreciabila la dezvoltarea activitatilor acesteia, precum si la dezvoltarea relatiilor Asociatiei cu tertii.
2. Dintre membrii Asociatiei, Adunarea Generala poate desemna Presedinti Onorifici in Consiliul Director, fara drept de vot.

La momentul inscrierii, solicitatntii vor atasa cererii de inscriere in Asociatie, documente care sa ateste identitatea si calitatea acestora, precum si documentele ce se vor solicita de catre Asociatie.

In Asociatie este pastrat un registru special unde este inregistrat numarul de membrii ordinari, simpli si onorifici inscrisi cu numele si prenumele acestora, denumirea intreprinderii unde opereaza, genul de activitate prestata, anul de fondare al societatii si data aderarii sau a retragerii din asociatie. Toi membrii asociatiei au acces la acest registru.


Avand in vedere cele mentionate mai sus, doritorii, pe baza unei cereri, pot deveni membri ai asociatiei .
Adresa de E-mail a asociatie este ro.bonsai@yahoo.com