marți, 29 martie 2011

curs initiere in arta bonsai

Asociatia RO-Bonsai in colaborare cu JICA Alumni Romania, pregateste un curs de initiere in bonsai. Cursul este prevazut sa inceapa in luna aprilie si se va desfasura la Centru de Informare JICA Alumni Romania, din Bd. Unirii nr. 10, in 16 sedinte a 2 ore fiecare (joi dupa amiaza si simbata dimineata). Taxa de participare este de 120ron. Cursul se adreseaza incepatorilor si va contine aspecte teoretice privind istoria si cultura bonsai, precum si aspecte practice de ingrijire, formare si crestere bonsai, incluzind demonstratii practice.
inscriere pe ro.bonsai@yahoo.com

si a venit primavara la ulmi....duminică, 27 martie 2011

ASOCIATIA RO-BONSAI

de cand am luat contact cu forumurile de profil bonsai in Romania, tot se pune problema sa se formeze o asociatie a pasionatilor de bonsai ....... Aceasta asociatie s-a format.....
In curand vom avea si hotararea tiparita a instantei. Asociatia se cheama "Asociatia RO-BONSAI". Datorita faptului ca satul fiind de certuri si discutii fara rezultate (de 3 ani stiu numai eu discutiile despre constituirea unei asemenea asociatii....), am cooptat dintre romanii ce si-au petrecut mai bine de 10-15 ani in Japonia, avand onoarea de a constitui alaturi de acestia asociatia cu pricina. Surpriza mea, recunosc, nu mica a fost, cand acestia, cu deosebit de multa buna-vointa si dorinta de a concretiza un astfel de deziderat, au pus efectiv suflet si mult mai mult de atat.... Astfel, impreuna cu sase pasionati de arta japoneza, inclusiv bonsai, fara a fi probleme la constituirea patrimoniului sau fara a-si aminti cineva ca are datorii cand a fost vorba a depune sumele necesare constituirii asociatiei, s-a format Asociatia RO-BONSAI, care are ca site oficial ro-bonsai.ro...
Asociatia RO-BONSAI, deocamdata singura de profil din Romania, isi propune:

1) Sustinerea si promovarea artei bonsai si a artelor conexe si anexe acesteia;
2) Crearea cat mai multor oportunitati de comunicare si schimburi interculturale intre persoanele interesate, asociatiile de profil internationale si nationale;
3) Initierea, promovarii si desfasurarii unor activitati privind strangerea de fonduri pentru sprijinirea programelor de dezvoltare si promovare a celor prevazute la pct.1);
4) Organizarea pe cont propriu sau in colaborare cu alte organizatii similare sau institutii din tara ori din strainatate de excursii, seminarii, cursuri, simpozioane, contacte cu amatori, pasionati, profesionisti, oameni de afaceri din tara sau din afara acesteia, ateliere de lucru, expozitii, targuri, alte activitati promotionale si licitatii care se refera la obiectul de activitate al Asociatiei;
5) Sustinerea de manifestari periodice sau spontane, privind expunerea, clarificarea, explicarea si promovarea intr-un mod corect a artei bonsai si a artelor conexe si anexe acesteia;
6) Facilitarea informatiei privind arta bonsai, distribuirea informatiei si a modurilor de instruire in forma scrisa sau in orice alt mod, atat intre membrii Asociatiei cat si intre acestia si alte asociatii de profil, internationale sau nationale;
7) Facilitarea, mijlocirea sau initierea pentru membrii Asociatiei a contactului cu personalitati nationale sau internationale in domeniu;
8) Acordarea de servicii, sprijin, consultanta sau asistenta pentru membrii asociatiei, privind instruirea lor si dezvoltarea cunostintelor ce le detin, in scopul indeplinirii obiectivelor Asociatiei;
9) Formarea, dezvoltarea si sustinerea de puncte de cultura de bonsai si accesorii ale acestora in Romania;
10) Implementarea in Romania a tehnicilor, sistemelor si modurilor de cultura bonsai si accesorii ale acestora;
11) Efectuarea si sustinerea de cursuri de initiere, formare si ingrijire bonsai in Romania;
12) Avizarea personalului specializat in arta bonsai, precum si a punctelor de cultura bonsai pe teritoriul Romaniei;
13) Introducerea, sustinerea si dezvoltarea in Romania a standardelor internationale de apreciere si cultura a bonsailor;
14) Promovarea relatiilor dintre membrii Asociatiei si membrii altor asociatii de profil;
15) Sprijinirea formarii si dezvoltarii unei piete constante de bonsai in Romania;
16) Facilitarea eventualelor exporturi sau importuri ce s-ar ocaziona de membrii Asociatiei;
17) incurajarea Si contributia la dezvoltarea Si consolidarea relatiilor comerciale Si economice, in general a relatiilor de afaceri, a legaturilor sociale, culturale Si religioase, promovarea valorilor umane Si filantropice intre tarile producatoare de bonsai, tarile consumatoare de bonsai si de accesorii bonsai Si Romania, promovarea investitiilor Si a schimburilor comerciale dintre respectivele tari in acest sens;
18) Protejarea Si afirmarea intereselor profesionale, economice, individuale Si morale ale membrilor Asociatiei, precum Si cultivarea spiritului de intrajutorare, de colaborare, Si de sprijin reciproc in realizarea obiectivelor asociatiei, pe care aceStia le intreprind in Romania Si in afara acesteia ;
19) Facilitarea comunicarii ?ntre factorii competenti din sectorul de afaceri, de stat sau civil in scopul indeplinirii Si dezvoltarii obiectivelor Asociatiei ;
20) Afilierea la asociatiile si organismele internationale de profil;
21) Contributia la dezvoltarea economica a Romaniei ;
22) Organizarea de manifestari precum: conferinte de presa, conferinte, cursuri practice, expozitii, targuri, sesiuni stiintifice, seminarii informative, caravane, intalniri internationale, fondarea de biblioteci, a unei baze de date, editarea de tiparituri, finalizarea de eventuale contracte intre asociatiile de profil, organismele Si organizatiile nationale si internationale ;
23) Dezvoltarea relatiilor de colaborare cu alte persoane fizice sau juridice, cu autoritatile, guvernele Si demnitari ai altor tari, cu organismele administratiei publice, cu alte aSezaminte, camerele de comert, industrie, agricultura Si marina Si cu fundatii Si organisme nationale sau cu alte asociatii, federatii, corporatii, institute etc.
24). infiintarea Si asocierea la persoane juridice profitabile. Dividendele de la persoanele juridice, daca nu sunt reinvestite in aceleaSi persoane juridice, vor fi folosite obligatoriu pentru atingerea obiectivului Asociatiei ;
25). Asocierea ca membru in alte asociatii, organisme, fundatii, corporatii, confederatii, institute Si ?n orice alte tipuri de activitati pentru promovarea scopurilor Asociatiei ;
26) Participarea in comisii, consilii, conferinte, expozitii, la manifestari nationale Si internationale legate de interesele Si activitatiile Asociatiei ;
27). Aderarea la organizatii europene, nationale sau internationale ;
28). Intermedierea sau arbitrarea pentru solutionarea litigiilor prin tranzactii sau intelegeri reciproce extrajudiciare, in urma solicitarii partilor beligerante, membrii ai Asociatiei ;
29). Intermedierea pentru semnarea de acorduri comerciale de catre membrii Asociatiei, initiativa Si sustinerea in infiintarea zonelor libere sau industriale, a centrelor comerciale, a expozitiilor permanente etc.
30). Elaborarea Si predarea catre organele abilitate a studiilor, proiectelor de legi, hotararilor Si propunerilor ce respecta cadrul general al obiectivelor Asociatiei, dar Si enuntarea problemelor concrete in ceea ce priveSte protectia, imbunatatirea, dar Si promovarea intereselor legale ale membrilor acesteia ;
31). Dialog Si colaborare cu Administratia Publica a Romaniei sau a altor state pentru elaborarea Si confruntarea cu problemele referitoare la activitatile economice, comerciale, industriale ale membrilor Asociatiei in Romania Si in alte tari, atat timp cat acestea vizeaza indeplinirea obiectivelor Asociatiei ;
32). Elaborarea si promovarea de studii si proiecte de arhitectura peisagistica, gradini publice si private, parcuri de agrement, parcuri geologice;
33). Realizarea de proiecte si parteneriate cu organismele statale si internationale pentru realizarea de studii si proiecte cu scop de protectie si reabilitare a mediului;
34). Reciclarea deseurilor in vederea ecologizarii solului si utilizarea acestora in vederea stabilirii de culturi de bonsai, arbustio sau pomi ornamentali
35). Realizarea de programe educative privind mediul si protectia acestuia, inclusiv implementarea in gradinite, scoli, licee, facultati;
Activitati de protectie si extindere a zonelor verzi. Infiintarea de culturi de bonsai, arbusti, arbusti de gradina si arbusti ornamentali, ingrijirea si tunderea acestora;
36). Activitati de formare si consiliere pentru dezvoltarea si implementarea de proiecte nationale si internationale;
37). Organizarea de evenimente(conferinte, simpozioane, seminarii, mese rotunde, expozitii, targuri, spectacole, teledon, caravane, concursuri, etc) in scopul constientizarii si combaterii saraciei , discriminarii de orice fel, si excluziunii sociale, precum si in scop caritabil
38). Intarirea capacitatii organizatiilor neguvernamentale din Romania de a actiona ca furnizor de servicii sociale prin implementarea culturii bonsailor ca metoda alternativa de terapie;
39). Promovarea parteneriatelor concrete intre ONG, autoritati publice locale, institutiile statului, organizatii sindicale si profesionale, biserica, sectorul profit si comunitate;
40). Informarea si constientizarea cetatenilor romani asupra principiilor si mijloacelor specifice de combatere a saraciei, de promovare a libertatii si drepturilor omului;
41). Asocierea si afilierea la organizatii internationale de profil si reprezentarea acestora in Romania si/sau in strainatate
42). Facilitarea accesului membrilor asociatiei la modalitatile de finantare locale, regionale, nationale si europene/internationale si la alte oportunitati de intarire a capacitatii organizatiilor de a actiona eficient;
43). Dezvoltarea Si promovarea activitatilor integrate, prin informarea, consilierea, formarea, planificarea unei afaceri Si asistenta ?n vederea initierii unei afaceri, pentru dezvoltarea Si sustinerea ?ntreprinderilor, organizatiilor Si cooperativelor sociale nou create;
44). Crearea si/sau amenajarea unor arii protejate, rezervatii si parcuri naturale
45). Amenajarea unor spatii si locatii ca "muzee in aer liber" si/sau muzee tematice
46). Atragerea de fonduri si finantari, donatii, sponsorizari in vederea realizarii obiectivelor propuse.
47). Actionarea prin orice mijloc legal pentru materializarea obiectivelor Asociatiei

de asemenea, membrii Asociatiei sunt:
A. Membrii fondatori,
B. Membrii ordinari,
C. Membrii simpli,
D. Membrii onorifici.

A. Membrii fondatori sunt persoanele care au participat direct la crearea prezentei asociatii.

B. Membrii ordinari pot sa fie:
1. Persoanele fizice sau persoane fizice actionari/asociati la o persoana juridica.
2. Persoane fizice care detin pozitii de Administrator, de delegat prin procura, Presedinte, Vicepresedinte, la persoane juridice.
3. Persoane juridice.

C. Membrii simpli pot fi:
1. Persoane juridice sau fizice care desfasoara activitatile prevazute in art.1, activitati conexe, anexe sau apropiate avand ca obiectiv sa intreprinda activitati in acest sens in Romania.
2. Persoane juridice sau fizice care prin activitatea lor pot ajuta la indeplinirea obiectivelor Asociatiei.
3. Asociatii sau organizatii cu obiective asemanatoare scopului Asociatiei.
4. Persoane juridice ale unei terte tari, care au interes sau au ca obiectiv si dezvolte afaceri in Romania.
5. Uniuni, asociatii, fundatii, organizatii, federatii, confederatii, camere si alte persoane juridice non-profit care isi propun sa coopereze si/sau sa se asocieze la realizarea obiectivelor asociatiei.
6. Persoane fizice angajate la persoane juridice romanesti sau la alte persoane juridice care opereaza in Romania.

D. Membrii onorifici pot sa fie:
1. Persoane fizice care au contribuit sau contribuie considerabil la realizarea scopurilor Asociatiei si au adus o contributie apreciabila la dezvoltarea activitatilor acesteia, precum si la dezvoltarea relatiilor Asociatiei cu tertii.
2. Dintre membrii Asociatiei, Adunarea Generala poate desemna Presedinti Onorifici in Consiliul Director, fara drept de vot.

La momentul inscrierii, solicitatntii vor atasa cererii de inscriere in Asociatie, documente care sa ateste identitatea si calitatea acestora, precum si documentele ce se vor solicita de catre Asociatie.

In Asociatie este pastrat un registru special unde este inregistrat numarul de membrii ordinari, simpli si onorifici inscrisi cu numele si prenumele acestora, denumirea intreprinderii unde opereaza, genul de activitate prestata, anul de fondare al societatii si data aderarii sau a retragerii din asociatie. Toi membrii asociatiei au acces la acest registru.


Avand in vedere cele mentionate mai sus, doritorii, pe baza unei cereri, pot deveni membri ai asociatiei .
Adresa de E-mail a asociatie este ro.bonsai@yahoo.com

miercuri, 23 martie 2011

evolutie:

ia uitati-l pe venerabilul asta, ce evolutie a avut in practic nici jumatate de an: din noiembrie anul trecut
pana azi, 23 martie 2011:

luni, 21 martie 2011

Alaturi de Japonia...

Va informam ca JICA Alumni Romania, in colaborare cu Tactix Solutions, au deschis o pagina web dedicata japonezilor afectati de dezastrul provocat de cutremur si tsunami. Pagina are forma unei liste de comentarii si poate fi vizualizata chiar si pe legaturile de internet foarte lente.

Va invitam sa accesati linkul de mai jos si sa postati mesajele dumneavoastra de compasiune si incurajare. De asemenea, va rugam sa transmiteti acest link tuturor celor pe care ii cunoasteti si care credeti ca ar dori sa faca acelasi gest.

http://alaturidejaponia.wordpress.com

JICA Alumni Romania va transmite la rindul sau informatia catre Ambasada Japoniei si catre toate persoanele fizice si juridice japoneze cu care este in contact.

De asemenea, va informam ca Ambasada Japoniei in Romania a deschis o carte de condoleante in memoria victimelor cutremurului si valului tsunami din 11 martie 2011.

Cartea de condoleante a fost deschisa la resedinta Excelentei Sale Natsuo Amemiya - Ambasadorul Japoniei in Romania, str. Intrarea Armasului 14 (intre Piata Lahovari si Gradina Icoanei), pe data de 21 si 22 martie, intre orele 10:00-15:00.

miercuri, 16 martie 2011

A aparut numarul 2 /2011 al "Ro-bonsai magazin"

il puteti viziona accesand : http://www.calameo.com/read/000125361ac3c1bf16668

marți, 15 martie 2011

Ambasada Japoniei solicita ca toate fondurile de ajutorare sa fie colectate de Crucea Rosie Romana

Ambasada Japoniei solicita ca toate fondurile de ajutorare sa fie colectate de Crucea Rosie Romana
Ambasada Japoniei din Romania a primit numeroase intrebari privind modul de colectare si directionare al diverselor fonduri ce se vor strage pentru victimele cutremurului din 11 martie 2011.
http://www.ro.emb-japan.go.jp/cutremur_110311.htm


Prin Hiroshi Kudo, Sef al Departamentului Politic, Ambasada Japoniei a solicitat in cadrul unei vizite oficiale la Sediul Central al Crucii Rosii Romane, ca toate fondurile sa se colecteze in conturile deschise de Crucea Rosie Romana.In urma cutremurului din 11 martie si a valului tsunami ce a afectat Nordul Japoniei peste 5.000 de oameni au decedat conform ultimelor rapoarte si zeci de mii de persoane sunt date dispărute.


Crucea Rosie Romana lansează Apelul umanitar de Urgentă "Ajutor pentru Japonia", campania constand in colectarea de fonduri online si direct, in conturile deschise special, dar si prin initierea serviciului de restabilire a legaturilor de familie cu rudele aflate in Japonia, prin mesaje de Cruce Rosie pe site-ul www.crucearosie.ro.


Conturile speciale, in care pot fi depuse contributiile, sunt deschise la BRD, Agentia Piata Romana:
LEI: RO02BRDE410SV61136934100
EURO: RO33BRDE410SV06871604100

Preluat de pe http://www.arcinst.blogspot.com/

vineri, 11 martie 2011

Proiect comun cu pasionatii de haiku, pentru anul 2012

Iata ce ne propun pasionatii de haiku din Romania:

"CALENDAR FOTOHAIKU 2012

Noul nostru proiect este un CALENDAR FOTOHAIKU 2012. Vă propun să scoatem împreună, pentru anul 2012, un calendar cu haiku-uri şi imagini. Dacă ne va reuşi o colecţie de poeme foarte bune, precum şi găsirea unor fotografii de înaltă calitate, s-ar putea să convingem o editură mai importantă să scoată acest calendar într-un tiraj mai mare ca să-l putem distribui spre vânzare.
Important ar fi ca până la sfârşitul lui august să avem toate haiku-urile şi fotografiile selectate, urmând ca în septembrie să pot propune „mapa” câtorva edituri. Calendarul ar trebui să intre la tipar în octombrie ca să poată ajunge la un (potenţial) public la începutul lunii decembrie.
Iată cum am gândit, deci, proiectul: avem 6 luni la dispoziţie, pentru a selecta haiku-urile şi, apoi, pentru a găsi pozele corespunzătoare. Vă propun să trimiteţi în fiecare lună a acestui an, începând cu martie, haiku-uri pentru câte două luni din anul următor. Adică: între 1 – 30 martie a.c. aştept haiku-uri corespunzătoare lunilor ianuarie şi februarie din calendarul proiectat. Kigo-ul va fi deci de iarnă. În aprilie a.c. voi primi haiku-uri corespunzătoare lunilor martie şi aprilie din viitorul calendar (kigo de primăvară, deci), şi tot aşa mai departe până în august anul acesta, când se vor trimite haiku-uri pentru lunile noiembrie şi decembrie.
Vorbim aici de haiku-uri de tip „clasic”, cu kigo şi tematică sezonieră, legată de natură.
Se primesc maximum trei haiku-uri pentru fiecare lună (deci în total 6 pentru 2 luni) de la fiecare autor. Cele 12 haiku-uri alese în final, pentru cele 12 pagini ale calendarului 2012, vor fi anunţate în septembrie, după ce s-a făcut întreaga selecţie.
În calendar va apărea pe fiecare pagină haiku-ul respectiv, numele autorului precum şi o fotografie aleasă special pentru acest haiku.
Oricine doreşte să trimită haiku-uri, este binevenit. Haiku-urile pot fi noi sau vechi, compuse cu alte ocazii. Fiecare autor poate să aleagă singur poemele pe care le consideră cele mai reuşite/potrivite pentru scopul de mai sus.
Pentru lunile ianuarie + februarie 2012 aşteptăm propunerile voastre până pe 31 martie 2010, pe adresa: psioana@gmail.com
Ioana Dinescu
Haiku-io.blogspot.com"

Cred ca daca pasionatii de bonsai ar da curs la aceasta invitatie, dar nu cu haiku-uri neaparat ci cu poze cu ai nostri bonsai, ar putea iesi ceva interesant: imaginati-va, o foaie de calendar cu pomisorul dvs. si un haiku alaturi..... S-ar putea sa nu arate rau... Si atunci nu ar mai fi un CALENDAR FOTOHAIKU 2012 ci un CALENDAR FOTOBONSAIHAIKU 2012 ....

solidaritate....

Vreau pe aceasta cale sa-mi manifest regretul, compasiunea si solidaritatea cu poporul nipon greu incercat in urma celui mai mare seism suferit, considerand de la momentul cand Japonia a inceput sa urmareasca activitatea seismica si pana in prezent...

marți, 8 martie 2011

un saikei

La acest ienupar m-a atras baza destul de bine afirmata si varful destul de delicat.... Asa ca am inceput sa curat baza trunchiului pentru a o scoate in relief


Curatinde cele trei trunchiuri, mi s-a parut ca cel din dreapta ar fi nimerit sa ramana, putand renunta usor la cel din stanga... Cu greu am reizistat sa nu tai acest trunchi, insa mi se parea... tare ... nelalocul lui acolo unde e, dar si taiat ar fi rezultat ceva tot atat de .... neconvenabil.
Mi s-a parut asa stand lucrurile, ca mai nimerit ar fi sa realizez un saikei. Asa ca am luat un fir de sarma, l-am legat de trunchiul din stanga, pe care l-am idoit si l-am fixat in sol :
Am pus balotul de radacini intr-un vas mai mare
, apoi am completat cu pamant spatiul din vas, am pus muschi si cateva pietre si intr-un final arata asa:luni, 7 martie 2011

o padure batuta de vant...

Am mai gasit cativa pomisori(o minunatie zic eu…) ce mi s-au parut perfecti pentru stilul fukinagashi(batut de vant). Cum i-am vazut eu asa frumusei
, m-am gandit ca tot planuiam de multa vreme sa fac un saikei cu o padure batuta de vant si parca ar fi momentul sa ma apuc sa incerc sa fac una. Nu mai aveam nici o placa de gresie sau alt suport, asa ca a trebuit sa-mi fac unul. Mi-am suflecat manecile, am luat niste bucati de poliester extrudat
pe care am trasat cu o carioca forma dorita si apoi l-am taiat de mi-am facut o matrita
; am facut niste ciment, cu care am umplut matrita si in final am obtinut platforma pentru saikei pe care am pus-o pe niste picioare cumparate din comert cu 2 lei/buc.
M-am decis sa fac in varianta chineza, un shuihan penjing(asa-zisul penjing umed sau ud). Am aranjat provizoriu tarmurile, apoi am trasat linia tarmului si in cele din urma le-am fixat cu ciment


, am pus un pat sanatos de nisip, apoi plantele si am completat cu compost, iar in final totul e deocamdata astfel